Reklamacje

Wszelkie reklamacje w dostawie należy zgłosić maksymalnie do 48 godzin od momentu otrzymania dostawy. W przypadku braku informacji o niezgodnościach w dostawie w tym czasie, uznaje się „zgodność” z zamówieniem. Hurtownia TUROWSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 7 dni od daty jej dostarczenia do siedziby firmy.